Grusomhetens Teater | AMAZONAS
1104
page-template-default,page,page-id-1104,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.0
 

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS er et stykke som undersøker mange av de store politiske, kulturelle og miljømessige endringene som har funnet sted i siste halvdel av det tjuende århundre. Vi tar utgangspunkt i at teateret og skuespillernes kropper er et mikrokosmos hvor disse store historiske forløp utspiller seg. Vi inviteres til å forville oss inn i legemets og naturens dunkle verdener og gripende rytmer for å gjenfinne en fortapt og dypere forståelse av det sanne og verdifulle.

Amazonas ble opprinnelig skrevet som en reaksjon på de store politiske og sosiale omveltningene i Polen etter Berlinmurens fall. Med kapitalismens inntreden ble kulturlivet preget av en stadig økende kommersialisering og banalisering hvor overfladisk kjendishysteri og en nærmest pervertert seksualisering fikk forrang. Dette blir satt i sammenheng med kapitalismens ødeleggelser av verdens naturlig rikdom, representert ved Amazonas regnskogen, i sitt søken etter materiell velstand og profitt. Når mennesket hever seg selv over det organiske og naturen kveles de åndelige og kreative kreftene. I sitt forsøk på å befeste sin egen teknologiske og rasjonelle suverenitet ender kapitalismen ofte opp med å vise sin iboende primitivitet og destruktivitet. Amazonas oppfordrer oss til å gjenkjenne kroppens og naturens begrensninger for å kunne finne frem til et samfunnsliv som nærer og beskytter det levende. Vi minnes Skjæråsens ord, ”Spede spira lyt få stå, Mållaust liv har og ei mening…du sjøl [er] et lite strå.”

Forestillingen bygger på en tekst av Michal Walczak og var Norges og Grusomhetens teaters bidrag til Eurodramafest 2011. Amazonas spilles fra 27. til 29. mars kl. 20.00 alle dager på teaterets scene i Hausmannsgate 34.

Mer informasjon om Eurodramafest 2011 og om samarbeidspartneren Regnskogfondet:

Eurodramafest

Regnskogfondet