Grusomhetens Teater | «Svanhild» ble spilt på Ibsenfestivalen 2014«Svanhild» was played at The International Ibsen Festival 2014
1834
post-template-default,single,single-post,postid-1834,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.0
 

Blog

«Svanhild» ble spilt på Ibsenfestivalen 2014«Svanhild» was played at The International Ibsen Festival 2014

  |   Nyheter

svanhild_ft_ny

En uroppførelse av Henrik Ibsen er ikke hverdagskost. Grusomhetens Teater viser sin kritikerroste iscenesettelse av Henrik Ibsens ufullførte verk Svanhild. Grusomhetens Teater hadde i mars i år urpremiere på Henrik Ibsens ufullførte verk Svanhild fra 1860.

Det veletablerte og utfordrende teaterkompaniet ser dette som en oppfølger til sin urpremiere våren 2009 på Ibsens operafragment Fjeldfuglen (1859), en forestilling utenlandske scener og teaterfestivaler fortsatt viser interesse for. Svanhild er skrevet på prosa, og stykket ble, som Fjeldfuglen, av Ibsen liggende ufullendt. Det påbegynte arbeidet ble imidlertid tatt opp igjen et par år senere, og i 1862 ble historien utgitt under tittelen Kjærlighetens Komedie. Stykket var da i verseform og deler av persongalleriet var endret.

Svanhild er en sterk og selvbevisst rollekarakter, som peker fram mot flere av Ibsens senere kvinneskikkelser. Stykket utspiller seg på en lys sommerdag i den borgerlige idyllen på Skillebekk, hvor menneskene lever skjermet og beskyttet.

Grusomhetens Teater trekker tradisjonen fra den franske teaterfornyeren Antonin Artaud inn i Fru Halms «hegnede have ude i Drammensveien» og gir Ibsens stykke en uventet aktualitet.

Bestill billetter på Billettservice >>
eller på telefon: 22 20 30 95

Spillested: Grusomhetens Teater, Hausmanns gate 34
Spilletider: 18., 19. og 20. september kl. 19
Varighet: 80 minutter

Produsert av: Grusomhetens Teater
Regi: Lars Øyno
Skuespillere: Odille Heftye Blehr
Hanne Dieserud
Sara Fellman
Kirsti Sørlie Hansen
Magnus Mortensen
Filip Amundsen
Stav Miguel E. D. Steinsland
Randolf Walderhaug
Scenografi: Tormod Lindgren
Kostymer: Gjøril Bjercke Sæther
Lysdesign: Rolf Christian Egseth
Musikk: Espen Wensaas
Magnus Wiik
Filip Sande
Masker: Trude Sneve

Spilles på norsk

«Svanhild er et ufullendt verk, med alt det åpner opp av mytologi, og oppføres nå for aller første gang. Bare det er en grunn til å se stykket. I tillegg er det ganske fornøyelig.»
Dagsavisen

«Denne vellykkede forestillingens force er: Den gode fingerspissfølelsen for epoken og miljøet, og en satirisk brodd som går fint hånd i hånd med genuin munterhet.»
Dagbladet

«Den fragmentariske, korte naturen til stykket bidreg også til å gjere det heile endå meir konsist og treffande.»
Dag og Tid

«Selv om teksten er ufullendt så kan man ikke si det samme om forestillingen.»
Klassekampen

«Lars Øynos scenespråk er helt ulikt noe annet og krever – kanskje fordi det er så fremmed – en form for konsentrasjon jeg sjeldent opplever i teateret.»
scenekunst.no

A world premiere of a piece by Henrik Ibsen is not an everyday event. Grusomhetens Teater (The Theatre of Cruelty) perform their critically acclaimed version of Henrik Ibsen’s unfinished work, Svanhild.

The Theatre of Cruelty’s version of Henrik Ibsen’s unfinished work, Svanhild (1860), premiered in March. The well-established experimental theater company views this as a sequel to its world premiere, in the spring of 2009, of Ibsen’s opera fragment The Mountain Bird (1859), a performance foreign theatres and theater festivals continue to show interest in. Svanhild is written in prose, and the play was, as The Mountain Bird, left unfinished by Ibsen. The efforts was, however, taken up a few years later, and in 1862 the story was published under the title Love’s Comedy. This piece is in verse form and a part of the cast of characters was changed.

Svanhild is a strong and self-confident character, pointing towards several of Ibsen’s later female characters. The play takes place on a bright summer day in the bourgeois idyll on Skillebekk, where people live sheltered and protected lives.

The Theatre of Cruelty transplants the tradition of the French dramatic innovator Antonin Artaud into Mrs. Halm «Hanging gardens by Drammensveien» and Ibsen’s play is given an unexpected timeliness.

Order tickets at Billettservice >>
or by phone: 22 20 30 95

Venue: Theatre of Cruelty
Produced by: Theatre of Cruelty
Director: Lars Øyno
Sets: Tormod Lindgren
Costumes: Gjøril Bjercke Sæther
Cast: Miguel Steinsland, Kirsti Sørlie Hansen, Filip Amundsen Stav, Hanne Dieserud and others.
Performed in Norwegian.