Grusomhetens Teater | Jubileum og en ny urpremiere 2014Anniversary and a new world premiere 2014
1611
post-template-default,single,single-post,postid-1611,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.0
 

Blog

Jubileum og en ny urpremiere 2014Anniversary and a new world premiere 2014

  |   Nyheter

Neste år feirer vi at det snart er 25 år siden Lars Øyno tok Antonin Artauds tanker og visjoner med seg opp på Teaterloftet på Trøndelag Teater. Elagabal hadde premiere 11. mai 1989. Da sto blant andre Kine Bendixen, Gørli Mathisen, Helga Wendelborg, Lars Brunborg, Ingar Helge Gimle og Lasse Kolsrud på scenen.

Fra nyttår 2014 skal gamle og nye hoder komme sammen i Grusomhetens Teaters neste produksjon.
Det er nå offisielt at Svanhild (1860), et av Henrik Ibsens tidlige og uferdige manus, blir utgangspunktet for en ny oppsetning. Lars Øyno har lenge arbeidet med denne idéen, og tar på mange måter opp tråden fra sin iscenesettelse av Ibsens uferdige opera Fjeldfuglen, en forestilling som har vært på stadig reise siden urpremieren våren 2009, senest i Moskva i oktober 2013. Øyno ønsker, på samme måte som med Fjeldfuglen, å bevare Ibsens egne ord og forvalte dem vel, men på sin helt egen måte. Det kunstneriske samarbeidet fra den gang fortsetter her, mellom komponist Filip Sande, scenograf Tormod Lindgren, kostymedesigner Gjøril Bjercke Sæther og regissør Lars Øyno.

Teksten som Ibsen skrev var forløperen til Kjærlighetens Komedie, som ble sterkt kritisert for å stille spørsmålstegn ved ekteskapet. Svanhild ble påbegynt to år før, med den ene av Fru Halms døtre i tittelrollen, og har ikke den samme gjennomgående metriske oppbyggingen som Kjærlighetens Komedie senere fikk. Next year we celebrate that it is almost 25 years since Lars Øyno took Antonin Artaud’s thoughts and visions with him to Teaterloftet at Trøndelag Teater in Trondheim, Norway. Heliogabalus premiered 11 May 1989. Back then Kine Bendixen, Gørli Mathisen, Helga Wendelborg, Lars Brunborg, Ingar Helge Gimle and Lasse Kolsrud among others appeared on stage.

From coming New Year on, old and new heads come together in the Theatre of Cruelty’s next production.
It is hereby official that Svanhild (1860), one of Henrik Ibsen’s early and unfinished manuscripts, will be the starting point for a new staging. Lars Øyno has been working with this idea for a while, and he is in many ways following the tracks from his staging of Ibsen’s unfinished opera The Mountain Bird, which has been traveling since the world premiere in spring 2009, most recently in Moscow in October, 2013. Øyno wishes, as with The Mountain Bird, to preserve Ibsen’s own words and manage them well, but in his very own way. The artistic collaboration also continues with composer Filip Sande, scenographer Tormod Lindgren, and costume designer Gjøril Bjercke Sæther.

The text that Ibsen wrote was the precursor to Love’s Comedy, which was heavily criticized for questioning marriage. Svanhild was written two years earlier, with one of Mrs. Halm daughters in the title role, and hasn’t got the general metric structure which Love’s Comedy later got.