Blog

E = MC

  |   blogg

Foredrag ved Henry Berg Lørdag 9/5 klokken 19.

  Vi tar energibegrepet vårt for gitt, men det er et resultat av en krangel som preget Europeiske tenkere i 100 år. Denne krangelen er en av vitenskapens mest kjente og heter Vis Viva konflikten, og de første ut i debatten var Leibniz og Newton. Det var Leibniz som gikk av med den historiske seieren og har dannet fundamentet for energibegrepet, kanskje det viktigste aksiomet i vitenskapen. Da er det interessant å vite at dette er gjort mot Newtons vilje, og hadde verden fulgt Newton så hadde vi idag sagt E = mc. Foredraget starter med en animert film… og tanken er at når du går derfra skal du ikke lenger være så sikker på at vi valgte riktig… og selvfølgelig inngår dette i klimadebatten. Se også www.bravado.no

Entré 100 kr.
Billetter: billetter@grusomhetensteater.no